Hôm nay bác có gì vui ?

This post is also available in: 简体中文 English 日本語 한국어 Русский

  • bạn có thể mô tả trong khoảng 280 ký tự. Lưu ý, Không đăng nhập? Nếu hay, Bài viết của bạn vẫn có thể được đăng. Chỉ là sẽ không một ai biết đến sự tồn tại của bạn.
    • Nếu chưa biết thì bỏ vào khám phá nha
    • Phẩy cái, là thêm thẻ :))) enter mất luôn :)))
  •  
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Spread the love